İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 17. Toplantısı, 30 Eylül 2021’de, “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Pandemisi Sırasında ve Sonrasında Ticaretin Kolaylaştırılmasını Sürdürmek İçin Karşı Önlemler” temasıyla sanal formatta gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 18 Üye Devlet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), SESRIC, SMIIC, ICCIA ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin Temsilcileri, COVID-19 salgını sırasında ve sonrasında ticaretin kolaylaştırılmasının sürdürülmesi konusundaki deneyimlerini, başarılarını ve zorluklarını paylaşmıştır. Toplantıda, söz konusu tema üzerine hazırlanan araştırma raporunun ikinci taslak çalışması da değerlendirilmiştir. Toplantıda araştırma raporunun yanı sıra vaka çalışmalarının yapıldığı ülkeler detaylı olarak tartışılmıştır. Katılımcıların görüş ve önerileri çerçevesinde, ortaya çıkan bulgularla birlikte konuya ilişkin politika tavsiyeleri oluşturulmuştur.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz: