“Gıda Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliği Çalkantılı Zamanlarda Nasıl Sağlanır: COVID 19 Örneği”

1- Gıda Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliği Çalkantılı Zamanlarda Nasıl Sağlanır: COVID 19 Örneği

– Sunum: Prof. Dr. Hami Alpas, Danışman

2- Seçilmiş Vaka Ülke Analizi ve Alınan Dersler

– Sunum: Prof. Dr. Hami Alpas, Danışman

3-Üye Devletlerin, Uluslararası Kurumların ve STK’ların Deneyimleri/Perspektifleri

– Sunum: Mehmet Tarakçıoğlu – Program Destek Kıdemli Uzmanı, FAO Türkiye,

4- İSEDAK Mali Destek Araçları

– Sunum: İSEDAK Koordinasyon Ofisi