İİT (OIC) üye ülkelerinde Gıda Güvenliğinin Sağlanmasının ve Beslenmenin İyi Yönetimi

(17 Eylül 2020, Sanal Toplantı)

 

  1. Açılış Konuşmaları
  1. Dünya genelinde Gıda Güvenliğinin Sağlanmasının ve Beslenmenin İyi Yönetimi Uygulamalarına Genel Bakış
  1. İİT’den (OIC) Gıda Güvenliğinin Sağlanmasının ve Beslenmenin İyi Yönetimi Uygulamaları, Seçilmiş Örnek Vaka Çalışmaları ve Çıkarılan Dersler
  1. Üye Ülke Deneyimleri
  1. Uluslararası Kurumların Katkıları
  1. Gıda Güvenliğinin ve Beslenmenin Yönetimi Üzerine Politik Tartışma Oturumu
  2. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması