İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması
(13 Ekim 2016, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2016

2. Dünyada ve İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıpların Genel Durumu

3. Üye Ülkelerden Vaka Analizleri ve Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması için Öneriler

4. İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması ile ilgili Ankete Üye Ülkelerin Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması

6. Üye Ülke Sunumları

7. Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılmasında Uluslararası Kuruluşların ve Özel Sektörün Rolü

Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılmasında FAO’nun Tecrübeleri: Save-Food İnisiyatifi Örneği

Doğa Tohumculuk’un Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılmasındaki Tecrübesi