İİT Üyesi Ülkelerde Zorunlu Göç: Ev Sahibi Ülkeler Tarafından Uygulanan Politika Çerçevesi
(3 Kasım 2016, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm Raporu 2016

2. İİT Üyesi Ülkelerde Zorunlu Göç ile ilgili Genel Durum

3. Üye Ülkelerden Vaka Analizleri ve Zorunlu Göç Konusunda Öneriler

4. İİT Üyesi Ülkelerde Zorunlu Göç ile ilgili Ankete Üye Ülkelerin Cevapları

5. Üye Ülke Sunumları

6. Zorunlu Göç Konusunda Uluslararası Kuruluşların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

  • Zorunlu Göç ile ilgili UNHCR’nin Tecrübeleri

Damla TAŞKIN, Geçim Kaynağı Uzmanı, UNHCR Ankara Ofisi

  • Kızılay’ın İnsani Yardım ve Göçmenlere Dönük Sosyal Yardım Programları Kapsamındaki Tecrübesi

Serkan YILMAZKURT, Müdür, Türk Kızılayı

  • İHH İnsani Yardım Vakfı’nın İnsani Yardım ve Mültecilere Dönük Sosyal Yardım Programları Kapsamındaki Tecrübesi

Mustafa ÇAĞLI, Koordinatör, IHH İnsani Yardım Vakfı

  • Türkiye Diyanet Vakfı’nın Göçmenlere Dönük Eğitim Hizmetleri Kapsamındaki Tecrübesi

Veysi KAYA, Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü, Türkiye Diyanet Vakfı