Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının daimi başkanlığını yürüttükleri, 57 üye ve 5 gözlemci üyesi olan İSEDAK’ın 32. Bakanlar Toplantısı 21-24 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış oturumunu yönettiği toplantıda, üye ülkeler Bakanlar düzeyinde temsil edilmişlerdir. Toplantıya ayrıca ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler de katılım sağlamışlardır.

İslami finans son yıllarda küresel finansal sistemin önemli ve en hızlı büyüme gösteren unsurlarından birisi olmuştur.  Varlığa dayalı, risk paylaşımını temel alan ve spekülasyonu yasaklayan yapısı ile İslami finans, uluslararası ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve finansal krizleri önlemenin yanı sıra Müslüman nüfus arasında finansal tabana yayılmayı sağlamak için bir araç olarak önemli bir potansiyele sahiptir.

Bu kapsamda İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu teması “İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda üye ülkelerin İslami finans sektörünü geliştirmede karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukları aşmak için muhtemel politika tavsiyeleri ele alınmıştır.

Ayrıca, İSEDAK 32. Bakanlar Toplantısında, İSEDAK’ın üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler görüşülmüş ve 17-18 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İSEDAK 32. İzleme Komitesi Toplantısında kabul edilen Taslak Gündemde yer alan konular tartışılmıştır.

İSEDAK Toplantısı sırasında toplantı gündemini oluşturan İslami finans alanında bir dizi yan etkinlik de düzenlenmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Koordinasyon Ofisi

ÜLKE RAPORLARI: “İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finance Stratejilerinin Geliştirilmesi”

İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi

İslam Kalkınma Bankası

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası