İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi”
(17-18 Mart 2016 Ankara, Türkiye)

1. İİT Üyesi Ülkeler Finansal Genel Görünümü 2015

2. İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi için Yol Haritası

3. İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi: Seçilmiş Vaka Analizleri ve Politika Önerileri

4. Üye Ülkelerin Sunumları

5. Uluslar arası Kuruluşların/ Özel Sektörün Perspektifi

Türkiye’de Katılım Bankaları: Türk Katılım Bankacılığı Strateji Dokümanı 2015-2025

6. İSEDAK Proje Finansmanın Kullanılması

7. İslami Finansın Gelişimi için Yasal ve Düzenleyici Çerçeveler

a. İslami Finansın Gelişimi için Yasal ve Düzenleyici Çerçevelerin Önemi

b. IKB’nin Uluslar arası Tecrübesi

8. Üye ülkelerin İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesine İlişkin Politika Soruları ile ilgili Yanıtları