İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 7. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde Tarlada Gıda Kayıplarının Azaltılması” temasıyla 3 Mart 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya 15 üye ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler: Bangladeş, Brunei Darrüselam, Filistin, Gabon, İran, Ürdün, Malezya, Moritanya, Özbekistan, Umman, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye’dir. Toplantıya ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası, FAO, Uluslararası Tropik Tarım Enstitüsü (IITA) ve TAT Gıda A.Ş. ve diğer bazı misafirler katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, ülkelerindeki hasat öncesi gıda kayıpları ile ilgili tecrübelerini, kazanımlarını ve sorunları tartışmışlardır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Tarlada Gıda Kayıplarının Azaltılması” isimli çalışma ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2015” isimli çalışma sunulmuştur.

The Meeting has considered the Studies titled “Reducing On-Farm Food Losses in the OIC Member Countries” commissioned by the COMCEC Coordination Office and the “COMCEC Agriculture Outlook 2015” prepared by the COMCEC Coordination Office..

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: