Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının daimi başkanlığını yürüttükleri, 57 üye ve 5 gözlemci üyesi olan İSEDAK’ın 31. Bakanlar Toplantısı 23-26 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Detaylar için tıklayınız.

Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler/Aile Çiftçilerinin Kurduğu Tarımsal Örgütler Arasında Bilgi Ağı ve Veri Tabanının Kurulması” başlıklı proje kapsamında, 16-17 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da 24 üye ülkeden temsilcilerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’da, katılımcılar, ülkelerindeki tarım sektörünün durumu, tarımsal üreticilerin genel profili, üretilen ve ticareti yapılan başlıca ürünler, aile çiftçileri ve tarımsal üretici örgütlerinin durumu (organizasyon yapısı, ürün desenleri, üretim kapasiteleri) hakkında bilgi vermişlerdir. Çalıştay sonrasında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan çeşitli tarım kooperatiflerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Surinam Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Good Agricultural Practices (GAP) for Greenhouse vegetable Crops; Principles for tropical climate areas” başlıklı proje kapsamında, 28 Eylül- 9 Ekim 2015 tarihleri arasında bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğiticilerin eğitimi şeklinde düzenlenen programa ülkenin üç farklı bölgesinden toplam 30 kişi katılmıştır. Söz konusu programda, katılımcılara genel sera yönetimi, bitki çoğaltma ve fidanlık yönetimi konusunda eğitim verilmiştir.

Türkiye Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Measuring and Benckmarking of “PMPI (Passenger Movement Performance Index) among the OIC Countries” başlıklı proje kapsamında, proje ekibi tarafından Ağustos ayı içerisinde partner ülke olan Fas’a çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Söz konusu ziyarette, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Faslı yetkililerle paylaşılmış, endekse ilişkin model ve girdileri anlatılmış, modelin avantajları/dezavantajları tartışılmış, çeşitli sorunlara yönelik öneriler getirilmiş ve iki ülke yetkililerinin karşılıklı yorum ve görüşlerini içeren verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Improving the income of small and medium scale farmers in OIC Member States through Integrated Farming System” başlıklı proje kapsamında, proje ekibi tarafından Ağustos ayı içerisinde partner ülkelere (Gambiya, Sudan, Mısır) çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Söz konusu ziyaretlerde, proje ekibi tarafından entegre tarım sistemleri konusunda partner ülkelerde yapılan çalışmalar incelendi. Ziyaretler sonrası, 9 yabancı ve 21 ulusal katılımcının katılımıyla Endonezya’da 31 Ağustos-19 Eylül tarihleri arasında Entegre Tarım Sistemleri konusunda üç haftalık bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim programı kapsamında, toplam 30 kişiye eğitim verildi ve saha ziyaretlerinde edinilen tecrübeler katılımcılarla paylaşıldı.

The 6th Meeting of the COMCEC Transport and Communications Working Group was held on October 22nd, 2015 in Ankara, Turkey with the theme of “Urban Transport in mega-cities in the OIC Member Countries”.

The Meeting was attended by the representatives of 15 Member States, which have notified their focal points for the Transport and Communications Working Group namely, Afghanistan, Djibouti, Gambia, Guinea, Indonesia, Iraq, Jordan, Malaysia, Mauritania, Morocco, Mozambique, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey and Uganda. Representatives of the COMCEC Coordination Office, Islamic Development Bank (IDB), SESRIC, Transport For All, İstanbul Metropolitan Municipality and Municipality of Jakarta have also attended the Meeting.

The Representatives of the Member States have shared their experiences, achievements and challenges in the field of urban transport in mega-cities in their respective countries. Additionally, the issue of policies that can be implemented to improve the quality of services provided in this field was discussed. The Meeting has considered the Studies ” Urban Transport in mega-cities in the OIC Member Countries” and the “COMCEC Transport Outlook 2015” prepared by the COMCEC Coordination Office.

For further information regarding the Meeting, follow the links below:

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı, 15 Ekim 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Perakende Ödeme Sistemleri ” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 12 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Burkina Faso, Endonezya, Kamerun, Katar, Kuveyt, Nijer, Nijerya, Pakistan, Tunus, Türkiye, Uganda ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, IDB, IMF, Dünya Bankası ve Interbank Card Center (BKM) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde perakende ödeme sistemleri konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “İİT Üyesi Ülkelerde Perakende Ödeme Sistemleri” isimli Çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Mali İşbirliği Genel Görünüm 2015” isimli Çalışma değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Altıncı Toplantısı, 8 Ekim 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Değer Zincirlerinin Geliştirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 10 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Bangladeş, Endonezya, Filistin, Gambiya, İran, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, ve Türkiye’dir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, UNIDO ve SÜTAŞ Grubu ile Tropikal Kraliyet Enstitüsü (KIT) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde tarımsal değer zincirlerinin teşvik edilmesi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Değer Zincirlerinin Teşvik Edilmesi” isimli Çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2015” isimli Çalışma değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Ticaret Çalışma Grubu 6. Toplantısı, 17 Eylül 2015 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde İyi İşleyen Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması” temasıyla Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 16 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Çad, Endonezya, Fas, Filistin, İran, Katar, Mısır, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün’dür. Ayrıca Toplantıya İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Ticaret Finansmanı Şirketi (İKB-ITFC, UNCTAD ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) temsilcileri de katılmışlardır.

Toplantı’da üye ülke temsilcileri tecrübe, başarı ve karşılaştıkları temel sorunları görüşmüşlerdir. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki iyi işleyen Ticareti Kolaylaştırma Organlarının kurulmasına ve mevcut yapıların etkinliğinin artırılmasına ve iyi işleyen yapıların kurulmasına dönük politika tavsiyeleri oluşturulması için görüşmeler yapmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde İyi İşleyen Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması” ve “Ticaret Genel Görünüm Raporu 2015” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 6. Toplantısı 10-11 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara, Türkiye’de “2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: İİT Üyesi Ülkelerde Temel Hizmet Sunumunun Geliştirilmesi” temasıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 27 üye ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bruney Darussalam, Kamerun, Cibuti, Mısır, Gabon, Gambiya, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Moritanya, Nijer, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Türkiye, Uganda ve Özbekistan’dır. Toplantıya ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası, Belücistan Toplumun Güçlendirilmesi ve Eğitimin Desteklenmesi Topluluğu ve diğer bazı misafirler katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, temel hizmet sunumu konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları tartışmışlardır. Toplantının ikinci gününde 2015 Sonrası Kaalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması ile ilgili İİT perspektifini yansıtan Ortak Çalışma sunulmuştur. Ayrıca, 31. İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu ile ilgili hazırlıklar da toplantıda tartışılmış ve 31. İSEDAK Bakanlar Oturumuna sunulmak üzere bazı politika tavsiyeleri alınmıştır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Yoksullara Dönük Temel Hizmet Sunumunun İyileştirilmesi” isimli çalışma ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünümü 2015” isimli çalışma sunulmuştur.

Toplantıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayınız: