Ticaret Çalışma Grubu 6. Toplantısı, 17 Eylül 2015 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde İyi İşleyen Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması” temasıyla Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 16 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Çad, Endonezya, Fas, Filistin, İran, Katar, Mısır, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün’dür. Ayrıca Toplantıya İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Ticaret Finansmanı Şirketi (İKB-ITFC, UNCTAD ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) temsilcileri de katılmışlardır.

Toplantı’da üye ülke temsilcileri tecrübe, başarı ve karşılaştıkları temel sorunları görüşmüşlerdir. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki iyi işleyen Ticareti Kolaylaştırma Organlarının kurulmasına ve mevcut yapıların etkinliğinin artırılmasına ve iyi işleyen yapıların kurulmasına dönük politika tavsiyeleri oluşturulması için görüşmeler yapmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde İyi İşleyen Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması” ve “Ticaret Genel Görünüm Raporu 2015” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: