İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Altıncı Toplantısı, 8 Ekim 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Değer Zincirlerinin Geliştirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 10 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Bangladeş, Endonezya, Filistin, Gambiya, İran, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, ve Türkiye’dir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, UNIDO ve SÜTAŞ Grubu ile Tropikal Kraliyet Enstitüsü (KIT) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde tarımsal değer zincirlerinin teşvik edilmesi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Değer Zincirlerinin Teşvik Edilmesi” isimli Çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2015” isimli Çalışma değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: