İİT Üyesi Ülkelerde İyi İşleyen Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması

(17 Eylül 2015, Ankara-Türkiye)

  1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2015
  2. Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulmasının Gerekçesi
  3. İİT Üyesi Ülkelerde Milli Ticareti Kolaylaştırma Organları
  4. İİT Üye Ülkelerinde İyi İşleyen İhracat Kredi Kuruluşlarının Kurulmasına Yönelik Politika Seçenekleri
  5. Üye Ülke Sunumları
  6. Uluslararası Kuruluşların Düşünceleri
  7. İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden Yararlanılması