İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 6. Toplantısı, “Etkin Pazarlama Stratejileri: İİT Üyesi Ülkelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Odaklı Çözümler” temasıyla 3 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Azerbaycan, Kamerun, Mısır, Gambiya, Gine, İran, Malezya, Mali, Mozambik, Filistin, Tunus ve Türkiye’den oluşan 12 Üye Devlet temsilcilerinin katıldığı toplantıda temsilciler Turizm Çalışma Grubuna ilişkin odak noktalarını bildirmiştir. Toplantıya, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC), Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Seyahat & Turizm Federasyonu (IFITT), İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu temsilcileri ve muhtelif konuklar katılım göstermiştir.

Üye Devletlerin Temsilcileri, kendi ülkelerinde BİT odaklı turizm pazarlama alanında edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Etkin Pazarlama Stratejileri: İİT Üyesi Ülkelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Odaklı Çözümler” çalışması ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizme Bakış 2015” adlı çalışma ele alınmıştır.

Toplantıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

Helal standartlara yönelik bölgesel farkındalığın artırılması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

The Islamic Capital Market Capacity Building Programmes (2014-MALFINAN-006) 31 Mayıs – 04 Haziran 2015 tarihlerinde Dubai’de gerçekleşti.

 

 

 

Proje ekibi Surinam’ın orta bölgesinden paydaşlarla (üreticilerle) görüşmek için 28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirdiler.

İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında 2015 yılı Eylül ayı başında 3. Teklif Çağrısına çıkılacaktır. Revize dokümanlar internet sitemizde yayınlanacaktır.

“İSEDAK proje finansmanı kapsamında 2015 projeleri için düzenlenen imza töreni proje sahibi ülkelerin üst düzey yetkilileri ve büyükelçileri, Kalkınma Bankası üst düzey yetkilileri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Naci KORU ve diğer ilgili üst düzey devlet ricalinin katılımlarıyla 30 Mart 2015 tarihinde Ankara Palas’ta gerçekleştirilmiştir.”

Ticaret Çalışma Grubu 5. Toplantısı, 26 Mart 2015 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerin İhracatlarının Artması için Eximbankların Rolünün Geliştirilmesi” temasıyla Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 17 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla Bangladeş, Endonezya, Fas, Filistin, İran, Irak, Katar, Kamerun, Kırgızistan, Mozambik, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Türkiye ve Umman’dır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB-ITFC ve ICIEC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Berne Union’dır.

Toplantı’da üye ülke temsilcileri tecrübe, başarı ve karşılaştıkları temel sorunları görüşmüşlerdir. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Eximbankların etkinliğinin artırılmasına dönük politika tavsiyeleri oluşturulması için görüşmeler yapmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerin İhracatlarının Artması için Eximbankların Rolünün Geliştirilmesi” ve “Ticaret Genel Görünüm Raporu 2014” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

The 4th Meeting of the COMCEC Financial Cooperation Working Group was held on March 19th, 2015 in Ankara, Turkey with the theme of “Improving Banking Supervision Mechanisms in the OIC Member Countries.”

The Meeting was attended by the representatives of 19 Member States, which have notified their focal points for the Financial Working Group namely Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Gambia, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Mozambique, Niger, Pakistan, Palestine, Qatar, Sudan, Togo, Tunisia, Turkey And Uganda. Representatives of COMCEC Coordination Office, Islamic Development Bank Group (IDB), SESRIC, Secretariat of the OIC Member States’ Stock Exchanges Forum, Secretariat of the COMCEC Capital Markets Regulators Forum , World Bank Global Islamic Finance Development Center Turkey have also attended the Meeting.

The Representatives of the Member States have deliberated on the supervisory framework of the Banking Sector in the Member Countries, the challenges faced and the policy options to address these challenges. The Meeting has considered the Study namely “Improving Banking Supervisory Mechanism in the OIC Member Countries”.

For further information regarding the Meeting, follow the links below:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı, 5 Mart 2015 tarihinde, “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkelerde Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 11 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Endonezya, Filistin, Gambiya, Moritanya, Suudi Arabistan, Sudan, Surinam, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), Avrupa Birliği Tarım İşbirliği Genel Komitesi (COGECA), PANKOBİRLİK, Ürdün İhracatçılar ve Üreticiler Derneği (JEPA) ve Dalberg Küresel Kalkınma Danışmanları temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde çiftçi kuruluşlarının güçlendirilmesi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkelerde Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi” Çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2014” isimli Çalışma değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 5. Toplantısı 26 Şubat 2015 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Yoksullara Yönelik Aktivasyon Politikaları” temasıyla Ankara’da, Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktası bildiren 16 ülkeden temsilciler toplantıya katılım sağlamış olup, bu ülkeler sırasıyla şunlardır: Afganistan, Azerbaycan, Benin, Fas, Gambiya, İran, Kamerun, Kuveyt, Mısır, Nijer, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Uganda, Umman ve Ürdün. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Dünya Bankası Ankara Ofisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) temsilcileri de toplantıya katılım sağlamıştır.

Üye ülke temsilcileri, İİT üyesi ülkelerde yoksullara dönük aktivasyon politikaları ile ilgili tecrübelerini, iyi uygulamaları, problemleri ve politika uygulamalarını paylaşmıştır. “İİT Üyesi Ülkelerde Yoksullara Dönük Aktivasyon Politikaları” ve “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünümü 2014-Revize Basım” isimli İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarından hazırlanan çalışmalar toplantıda ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: