İİT Üyesi Devletlerde Eximbank/İhracat Kredi Ajanslarının Rolünün İyileştirilmesi (ECAs)

(26 Mart 2015, Crowne Plaza Hotel, Ankara-Türkiye)

  1. İSEDAK Ticaret genel Görünüm
  2. İİT Üyesi Devletlerde Eximbank/İhracat Kredi Ajanslarının Rolünün İyileştirilmesi
  3. İİT Üyesi Devletlerde İyi İşleyen İhracat Kredi Ajanslarının Kurulması için Politika Tavsiyeleri
  4. Üye devlet Sunumları
  5. İSEDAK Proje Döngüsü Yönetiminin (PCM) Kullanımı
  6. İSEDAK Proje Döngüsü Yönetiminin (PCM) Kullanımı