“İİT Üye Ülkelerinde Yoksullara Yönelik Aktivasyon Politikaları”
(26 Şubat, 2015, Ankara)

  1. İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm Raporu 2014: Düzenlenmiş Baskısı
  2. Yoksullara Yönelik Aktivasyon Politikaları ve Küresel Eğilimler
  3. Vaka çalışmaları özelinde İİT Üye Ülkelerinde mevcut durum ve uygulanan aktivasyon politikaları ile programlar
  4. Üye Ülke Sunumları 
  5. Aktivasyon Politikaları ve Programları Konusunda Uluslararası/Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Yerel Yönetimlerin Edindikleri Deneyimler
  6. İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden Yararlanılması