“Etkin Turizmi Pazarlama Stratejileri: İİT Üye Ülkelerine Yönelik BİT Temelli Çözümler”

(3 Eylül 2015, Ankara)

1. İSEDAK Turizm Genel Görünüm Raporu 2015

2. BİT’in Turizm Sektöründeki Rolü: BİT Temelli Turizmin Pazarlanmasında Küresel Eğilimler ve Tahminler

3. Üye Ülkelerde BİT Temelli Turizmin Pazarlanması Mevcut Durum, Temel Sorunlar, Tavsiyeler ve Tahminler

4.Üye Ülkelerin Başarı Hikayeleri

5. BİT Temelli Turizmin Pazarlanması Konusunda Politika Anketine Üye Ülkelerin Verdiği Cevaplar

6. BİT Temelli Turizmin Pazarlanmasına Yönelik Özel Sektör Çalışmaları

7. İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden Yararlanılması