“2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: İİT Üye Ülkelerinde Temel Hizmetler Sunumunun İyileştirilmesi ”

(10-11 Eylül 2015, Ankara)

10 Eylül

  1. İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm Raporu 2015
  2. İİT Üye Ülkelerine Yoksullara Yönelik Temel Hizmetler Sunumunun Çerçevesi ve Genel Bakış
  3. Temel Hizmetler Sunumu: Bangladeş, Endonezya, Lübnan ve Türkiye’ye Yönelik Ülke Değerlendirmeleri
  4. Temel Hizmetler Sunum Sistemi İle İlgili Politika Anketine Üye Ülkelerin Verdiği Cevaplar
  5. Üye Ülke Sunumları
  6. Temel Hizmetler Sunumunun Pazarlanması Konusunda STK’ların Düşünceleri
   1. Sunum: “Temel Hizmetler Sunumu İle İlgili Olarak SCSPEB’in Edindiği Deneyimler: Eğitime Destek Verilmesi”
    1. Sayın Irfan Ahmed AWAN, İdari Müdürü, Belucistan Eğitimin Toplum İçerisinde Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Vakfı (SCSPEB)
  7. İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden Yararlanılması
   1. Sunum: Sayın Ali ORUÇ, Uzman, İSEDAK Koordinasyon Ofisi

11 Eylül

  1. 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
  2. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanması Konusunda İİT’nin Görüşleri