“İSEDAK Bölgesinde Tarımsal Verimliliğin Arttırılması: Sulama Kapasitesinin Arttırılması”

(6 Haziran 2013)

1. İSEDAK Stratejisi ve Tarım Sektöründe Verimliliğin Arttırılması

2. Sulama Kapasitesini Geliştirerek İSEDAK Bölgesinde Tarımsal Verimliliğin Arttırılması

3. Üye Ülke Sunumları

4. Sulama Kapasitesinin ve Su Kullanım Verimliliğinin Arttırılması Bakımından Uluslararası Kalkınma Kuruluşlarına Düşen Görev

5. Geleceğe Bakış: Yeni İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden Yararlanılması