İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun İlk Toplantısı, “İSEDAK Bölgesi’nde Sermaye Tarımsal Verimliliğin Arttırılması: Sulama Kapasitesinin Geliştirilmesi” ” temasıyla 6 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Tarım Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Afganistan, Mısır, Gambiya, Endonezya, İran, Irak, Umman, Filistin, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye’nin de bulunduğu 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası (İKB) temsilcilerinin yanı sıra bazı misafirler de Toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, su yönetimi ile ilgili olarak kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından bir akademisyene hazırlatılan “İSEDAK Bölgesinde Tarımsal Verimliliğin Artırılması: Sulama Kapasitesinin Artırılması” adlı çalışma ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışma ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: