İSEDAK İzleme Komitesi 34. Toplantısı 9 – 10 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Detaylar için tıklayınız.

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 11. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Eğitimin Kalitesi” temasıyla 5 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren, aralarında Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Gabon, Gambiya, Irak, Kuveyt, Malezya, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Senegal, Türkiye ve Umman’ın bulunduğu 15 üye devletten temsilciler katılmıştır. Ayrıca, SESRIC, Türk Eğitim Derneği (TED), Halk Eğitim Kampanyası (CAMPE) ve UNICEF Ankara Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde eğitimin kalitesi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları tartışmışlardır. Toplantı sırasında, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Eğitimin Kalitesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm Raporu 2017” isimli çalışmalar tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 10.Toplantısı, “İslami Sermaye Piyasalarında Sukukun Rolü” temasıyla 29 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 20 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, IDB, SESRIC, İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası. İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası, AAOIFI, IIFM ve Halk Yatırım temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde Sukuk piyasasının geliştirilmesi konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İslami Sermaye Piyasalarında Sukukun Rolü”  ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Finansal Genel Görünüm 2017” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 11. Toplantısı, 15 Mart 2018 tarihinde “İİT Üyesi Devletlerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetilmesi:  Tehditler, Vakalar ve Politika Dersleri” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 21 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP), Güney Doğu Avrupa Ulaştırma Gözlemevi (SEETO) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, sınır aşan ulaştırma koridorları alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, sınır aşan ulaştırma koridorlarının etkinliğinin artırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Devletlerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetilmesi:  Tehditler, Vakalar ve Politika Dersleri” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2017” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 12. Toplantısı, 11 Ekim 2018 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 15 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş., SESRIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, sınır aşan ulaştırma koridorları alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, Ulusal ulaştırma altyapısının planlamasının etkinliğinin artırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam Ülkelerinde Ulusal Ulaştırma Altyapısının Planlanması” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2018” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 11. Toplantısı, “Ticaretin Kolaylaştırılması:  İİT Üyesi Devletlerde Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” temasıyla 7-8 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 28 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICCIA, ICDT, ITFC, SMIIC, GCC, WTO, WCO, UNECE ve ITC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet Temsilcileri, kendi ülkelerinde özel ekonomik bölge oluşturma konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Ticaretin Kolaylaştırılması:  İİT Üyesi Devletlerde Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2017” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 11. Toplantısı, “Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi” temasıyla 22 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Çalışma Grubuna kayıtlı 14 Üye Ülkenin temsilcileri katılım sağlamıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Denizbank ve Doğu Afrika Tahıl Konseyi  (EAGC) temsilcileri de Toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, ülkelerinde tarımsal piyasa sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla piyasa performansının artırılmasına ilişkin tecrübelerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlarıdır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2017” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 11.Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Destinasyon Geliştirme ve Kurumsallaşma Stratejileri” temasıyla 15 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da (Türkiye) yapılmıştır.

Turizm Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 7 Üye Devlet, sırasıyla,  Azerbaycan, Gambiya, Gine, Malezya, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, UNWTO, SESRIC, DinarStandard ve Kayseri Erciyes A.Ş. temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletlerin temsilcileri, turizm sektöründe risk yönetimi alanındaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “15 Şubat 2018” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Genel Görünüm ” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK Proje Finansmanı 5. Teklif Çağrısı kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesini tamamlamış ve 2018 yılında desteklenecek projelerin listesini açıklamıştır.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin uygulanmaya başlayabilmesi için bir sonraki aşama Türkiye Kalkınma Bankası ile proje sahipleri arasında Sözleşmenin imzalanmasıdır. Proje sahipleri, Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili detaylar hakkında bilahare bilgilendirilecektir.

Final Liste için lütfen tıklayınız.

Sorularınız için İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz cpf@comcec.org