“İslami Sermaye Piyasalarında Sukukun Rolü”

(29 Mart 2018, Ankara, Türkiye)

1. İİT Üyesi Ülkelerin Finansal Genel Görünümü

2. İslami Sermaye Piyasaları ve Sukuka Genel Bakış

3. Seçilmiş Vaka Analizleri ve Politika Opsiyonları

4. İslami Sermaye Piyasalarında Sukukun Rolü Hakkındaki Politika Sorularına Cevaplar

5. İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanma

6. Üye Ülke Sunumları

7. Uluslararası Kuruluşların/ Özel Sektörün Katkıları

Sukuk Trendleri ve IIFM Sukuk Dokümantasyonun Standardizasyonu Girişiminin Belirgin Özellikleri

AAOIFI’nin Yeni ve Revize Edilmiş Sukuk Muhasebe Standartları ve Piyasa Üzerindeki Beklenen Etkileri

Halkyatırım’ın Sukuk İhraç Tecrübesi