“İİT Üyesi Ülkelerde Eğitimin Kalitesi”

(5 Nisan 2018, Ankara)

1. İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm 2017

2. Dünyada ve İİT Üyesi Ülkelerde Eğitimin Kalitesi

3. Vaka Analizi olarak seçilen İİT Üyesi Ülkelerde Eğitimin Kalitesi ve Politika Tavsiyeleri

4. İİT Üyesi Ülkelerde Eğitimin Kalitesini İyileştirme Konusunda Üye Ülkelerin Politika Sorularına Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanma

6. Üye Ülke Sunumları

7. Uluslararası kuruluşların ve STK’ların bakış açısı

Sunum: “UNICEF’in Kaliteli ve Kapsayıcı Eğitime Yaklaşımı”

Sunum: “Bangladeş’te Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi için CAMPE’nin Çabaları”

Sunum: “Eğitim Kalitesinin Arttırılması konusunda Türk Eğitim Derneğinin Çabaları”