İslami Finans Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi
(26 Ekim 2017, Ankara, Türkiye)

1. İİT Üyesi Ülkelerin Finansal Genel Görünümü

2. Mevcut İslami Finansal Ürünlere Genel Bakış

3. İslami Finansal Ürünlerin Çeşitlendirilmesi, Seçilmiş Vaka Analizleri ve Politika Opsiyonları

4. İslami Finansal Ürünlerin Çeşitlendirilmesi Hakkındaki Politika Sorularına Cevaplar

5. İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanma

6. Üye Ülke Sunumları

7. İslami Finansal Ürünlerin Çeşitlendirilmesinde Uluslararası Kuruluşların Perspektifi

– İslami Bankacılık, İslami Sermaye Piyasaları ve Takaful için Şerri Yönetişim Sorunları

– İslami Finansın Büyümesine Yönelik Teknoloji, Yenilik ve Yapay Zeka

– İslami Finans Ürünlerinin Alt Yapı ve Sosyal Sorumluluk Yatırımları için Kullanılması