“İİT Üyesi Ülkelerde Dezavantajlı Çocukların Eğitimi: Yoksulluktan Kurtulmanın Anahtarı”

(5 Ekim 2017, Ankara)

1. İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm 2017

2. Dünyada ve İİT Üyesi Ülkelerde Dezavantajlı Çocukların Eğitimine Genel Bakış

3. İİT Üyesi Ülkelerde Dezavantajlı Çocukların Eğitime Erişimi

4. İİT Üyesi Ülkelerde Dezavantajlı Çocukların Eğitimini İyileştirmeye Yönelik Politika Çerçevesi Konusunda Üye Ülkelerin Politika Sorularına Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanı

6. Üye Ülke Sunumları

7. Uluslararası kuruluşların ve STK’ların bakış açısı

Sunum: “Okula Gitmeyen Gençlerin Mesleki Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi”

Sunum: “AÇEV’in Dezavantajlı Çocukların ve Ailelerin Eğitimine Yönelik Müdahale Programları”

Sunum: “Dezavantajlı ve Mülteci Çocukların Eğitimi”

Sunum: “Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Eğitim ve Sosyal Hizmet Hareketi”