“İİT Üyesi Devletlerde KOBİ’lerin Ticaret Finansmanına Erişiminin İyileştirilmesi”
(31 Ekim, 2013, Ankara)

  1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm
  2. KOBİ’lerin İhracatının Finansmanında Çok Taraflı ve Bölgesel Finansman Kuruluşlarının Rolü
  3. İİT Üyesi Ülkelerde KOBİ’ler için Ticaretin Finansmanı Uygulamalarına Genel Bakış
  4. KOBİ’lerin İhracatının Finansmanında İhracat Kredi Ajanslarının Rolü
  5. KOBİ’lerin İhracatının Finansmanında Çok Taraflı ve Bölgesel Finansman Kuruluşlarının Rolü
  6. KOBİ’lerin İhracatının Finansmanında En İyi Uygulamalar
  7. İSEDAK Proje Döngüsü Yönetiminin(PCM) Kullanılması