İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 14. Toplantısı, “İslam Ülkelerinde Çocuk ve Anne Ölümleri” temasıyla 6 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren, Afganistan, Azerbaycan, Benin, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, Gambiya, Katar, Mısır, Nijer, Pakistan, Tunus, Türkiye ve Umman olmak üzere 16 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, UNICEF Ankara Ofisi ve Yeryüzü Doktorları temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde anne ve çocuk ölümleri konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları tartışmışlardır. Toplantı sırasında, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İslam Ülkelerinde Çocuk ve Anne Ölümleri” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm Raporu 2019” isimli çalışmalar tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Proje Finansmanı 7. Teklif Çağrısı kapsamında sunulan proje teklifleri, bağımsız değerlendiriciler ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından değerlendirilmiştir.

Kısa liste için lütfen tıklayınız.

 

 

14. İSEDAK Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, “İİT Üye Ülkelerinde Çok Yönlü Turizm Koridorlarının Geliştirilmesi” konusuyla 31 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıya, aralarında Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Cibuti, Mısır, Gambiya, Malezya, Maldivler, Moritanya, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Uganda’nın da bulunduğu 18 Üye Ülkeden temsilciler katılmış ve Turizm Çalışma Grubuna yönelik odak noktalarını paylaşmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Türk Şurası, SESRIC, DinarStandart, Jerusalem Tourism Cluster (JTC) ve H.I.S. Global temsilcileri de Toplantıya katılım göstermişlerdir.

Üye Ülkelerin Temsilcileri, kendi bakış açıları dâhilinde çok yönlü turizm koridorlarına ilişkin kendi deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisinin hazırlattığı “İİT Üye Ülkelerinde Çok Yönlü Turizm Koridorlarının Geliştirilmesi” ve yine İSEDAK Koordinasyon Ofisinin hazırladığı “İSEDAK Turizme Genel Bakış 2019” çalışmaları ele alınmıştır.

Toplantıya dair daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

14. İSEDAK Ticari Çalışma Grubu Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Transit Sistemlerinin Geliştirilmesi” konusuyla 24 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

20 İİT Üye Ülkesinin temsilcileri toplantıya katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, SMIIC, UNESCAP ve Ankara Lojistik Üssü temsilcileri de Toplantıya katılım göstermişlerdir.

Üye Ülkelerin Temsilcileri, kendi bakış açıları dâhilinde gümrük transit sistemlerine ilişkin kendi deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantı sırasında katılımcılar temel olarak “İslam Ülkelerinde Gümrük Transit Sistemlerinin Geliştirilmesi” ve “İSEDAK Ticari Genel Bakış 2019” başlıklı Çalışmalar üzerinde durmuşlardır.

Toplantıya dair daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 13.Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Tekâfül Sektörünün İyileştirilmesi” temasıyla 17 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 19 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, SMIIC, IFSB, ICIEC, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu ve NEOVA Sigorta temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde tekâfül sektörü konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İslam Ülkelerinde Tekâfül Sektörünün İyileştirilmesi”  isimli Çalışma ele alınmıştır.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 14. Toplantısı, 9-10 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da, “Gelecekteki Gıda Krizleri Karşısında İslam Ülkelerinde Gıda Sistemlerinin Esnekliğinin Artırılması” temasıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 20 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İslam Kalkınma Bankası (IDB) Grubu, Pankobirlik, ICCIA (İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası), IOFS (İslam Gıda Güvenliği Kuruluşu), SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi), SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 14. Toplantısı, 9-10 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da, “Gelecekteki Gıda Krizleri Karşısında İslam Ülkelerinde Gıda Sistemlerinin Esnekliğinin Artırılması” temasıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 20 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İslam Kalkınma Bankası (IDB) Grubu, Pankobirlik, ICCIA (İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası), IOFS (İslam Gıda Güvenliği Kuruluşu), SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi), SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, gıda sistemlerinin esnekliğinin artırılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, İSEDAK 34. Bakanlar Toplantısının ilgili kararı doğrultusunda, Tarım Çalışma Grubu 14. Toplantısı, 27 Kasım 2019 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Sürdürülebilir Gıda Sistemleri” temasıyla gerçekleştirilecek olan İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısının Fikir Teatisi Oturumuna yönelik bir hazırlık platformu görevi de görmüştür. Katılımcılar bahsi geçen tema hakkında tartışmış ve Bakanlar Toplantısının Fikir Teatisi Oturumu sırasında Bakanların değerlendirmelerine sunulmak üzere politika tavsiyeleri geliştirmişlerdir.

Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “Gelecekteki Gıda Krizleri Karşısında İslam Ülkelerinde Gıda Sistemlerinin Esnekliğinin Artırılması” ve “İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2019” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: