“Gelecekteki Gıda Krizleri Karşısında İslam Ülkelerinde Gıda Sistemlerinin Esnekliğinin Artırılması”

(9-10 Ekim 2019, Ankara)

  1. İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu
  1. Gıda Sistemlerine Genel Bakış: Kavramsal Çerçeve ve Küresel Eğilimler/Uygulamalar
  1. İİT Üyesi Ülkelerdeki Gıda Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Mevcut Durum, Seçilmiş Vaka Çalışmaları ve Politika Tavsiyeleri
  1. Üye Devletlerin Sunumları
  1. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanma
  1. Uluslararası Kuruluşların/Özel Sektörün Çalışmaları
  1. Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine İlişkin Başlıca Zorluklar ve Başarı Faktörleri
  1. İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısının Fikir Teatisi Oturumu için Politika Tavsiyeleri