İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 14. Toplantısı, 9-10 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da, “Gelecekteki Gıda Krizleri Karşısında İslam Ülkelerinde Gıda Sistemlerinin Esnekliğinin Artırılması” temasıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 20 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İslam Kalkınma Bankası (IDB) Grubu, Pankobirlik, ICCIA (İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası), IOFS (İslam Gıda Güvenliği Kuruluşu), SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi), SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 14. Toplantısı, 9-10 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da, “Gelecekteki Gıda Krizleri Karşısında İslam Ülkelerinde Gıda Sistemlerinin Esnekliğinin Artırılması” temasıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 20 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İslam Kalkınma Bankası (IDB) Grubu, Pankobirlik, ICCIA (İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası), IOFS (İslam Gıda Güvenliği Kuruluşu), SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi), SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, gıda sistemlerinin esnekliğinin artırılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, İSEDAK 34. Bakanlar Toplantısının ilgili kararı doğrultusunda, Tarım Çalışma Grubu 14. Toplantısı, 27 Kasım 2019 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Sürdürülebilir Gıda Sistemleri” temasıyla gerçekleştirilecek olan İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısının Fikir Teatisi Oturumuna yönelik bir hazırlık platformu görevi de görmüştür. Katılımcılar bahsi geçen tema hakkında tartışmış ve Bakanlar Toplantısının Fikir Teatisi Oturumu sırasında Bakanların değerlendirmelerine sunulmak üzere politika tavsiyeleri geliştirmişlerdir.

Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “Gelecekteki Gıda Krizleri Karşısında İslam Ülkelerinde Gıda Sistemlerinin Esnekliğinin Artırılması” ve “İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2019” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: