“İİT Üye Ülkelerinde Çok Yönlü Turizm Koridorlarının Geliştirilmesi”

(31 Ekim 2019 / Ankara, Türkiye)

  1. İSEDAK Turizme Genel Bakış
  1. Çok Yönlü Turizm Koridorlarının Geliştirilmesi: Küresel Trendler ve Başarı Faktörleri
  1. Çok Yönlü Turizm Koridorlarının Geliştirilmesi: Seçili Vaka Çalışmaları, Temel Zorluklar, Öneriler ve Beklentiler
  1. Konaklama İşletmelerinin Düzenlemesine İlişkin Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları
  1.  İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması
  1. Üye Devletlerin Başarı Hikâyeleri
  1. Uluslararası Kuruluşlardan/Özel Sektörden Bakış Açıları