14. İSEDAK Ticari Çalışma Grubu Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Transit Sistemlerinin Geliştirilmesi” konusuyla 24 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

20 İİT Üye Ülkesinin temsilcileri toplantıya katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, SMIIC, UNESCAP ve Ankara Lojistik Üssü temsilcileri de Toplantıya katılım göstermişlerdir.

Üye Ülkelerin Temsilcileri, kendi bakış açıları dâhilinde gümrük transit sistemlerine ilişkin kendi deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantı sırasında katılımcılar temel olarak “İslam Ülkelerinde Gümrük Transit Sistemlerinin Geliştirilmesi” ve “İSEDAK Ticari Genel Bakış 2019” başlıklı Çalışmalar üzerinde durmuşlardır.

Toplantıya dair daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz: