Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İİT Ülkeleri için Sosyal Güvenlik Ağı Sistemlerine Yönelik Rehber Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında, 27-30 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Gambiya, Endonezya, İran ve Tunus temsilcilerinin katılımıyla çalıştay ve eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, partner ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili hazırlanan rapor sunulmuştur. Ayrıca partner ülkeler kendi sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili bilgileri tüm katılımcılar ile paylaşmıştır. Eğitim programı kapsamında, katılımcılar sosyal güvenlik ağı sistemleri alanındaki insan kapasitesini geliştirmek amacıyla bilgi teknolojileri alanında eğitim almışlardır.

Fotoğraflar