“İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Transit Sistemlerinin Geliştirilmesi”

(24 Ekim 2019 / Ankara, Türkiye)

  1. İSEDAK Ticari Genel Bakış 2019
  1. Gümrük Transit Sistemleri: Kavramsal Çerçeve ve Küresel Bakış
  1. İİT’de Gümrük Transit Sistemlerinin Durumu: Vaka Çalışmaları ve Öneriler
  1. İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Transit Sistemlerine İlişkin Siyasi Sorulara Üye Ülkelerin Cevapları
  1. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması
  1. Üye Ülke Sunumları
  1. Özel Sektör Bakış Açıları ve Uluslararası Kuruluşların Çabaları

– “UNESCAP’ın Bakış Açısı ve Gümrük Transit Sistemlerine İlişkin Çabaları”

– “Gümrük Transit Sistemlerine İlişkin Özel Sektör Bakış Açısı”