“İİT Üyesi Ülkelerde Tekâfül Sektörünün İyileştirilmesi”

(17 Ekim 2019)

  1. İSEDAK Finansal Genel Görünüm Raporu
  1. Dünya ve İİT’de Tekafül Sektörünün Genel Durumu
  1. Seçilmiş Vaka Analizlerinden Öğrenilenler ve Politika Seçenekleri
  1. İİT Ülkelerinde Tekafül Sektörünün İyileştirilmesi Hakkındaki Politika Sorularına Cevaplar
  1. İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanma
  1. Üye Ülke Sunumları
  1. Özel Sektör/Uluslararası Kuruluşların Katkıları