“İslam Ülkelerinde Ulaştırma Projesi Değerlendirmelerini İyileştirme”

(21 Mart 2019, Crowne Plaza Oteli, Ankara)

  1. İİT Üyesi Ülkelerin Ulaştırma ve İletişim Görünümü
  1. Ulaştırma Projesi Değerlendirmesi ve Küresel Eğilimler için Kavramsal Çerçeve
  1. Ulaştırma Projesi Değerlendirmesi ve Seçilen Vaka Çalışmalarından Öğrenilen Dersler açısından İİT Üyesi Ülkelerin Mevcut Durumu
  1. Üye Ülkelerin Ulaştırma Projesi Değerlendirmesi ile İlgili Politika Ortamına İlişkin Görüşleri
  1. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması
  1. Üye Devletlerin Sunumları
  1. Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi: IDB Grubu’nun Ulaştırma Projesi Değerlemelerine İlişkin Deneyimleri
  1. Ulaştırma Projesi Değerlemelerine Özel Sektör Perspektifi: Limak Grubu’nun Deneyimleri