“ İSEDAK Bölgesi’nde Turizm Alanında Yatırım Ortamının Sağlanması”
(4 Mart 2014, Ankara)

1. İSEDAK Turizm Genel Görünüm

2. Turizm Yatırımlarında Küresel Eğilimler: Faydalar ve Riskler

3. İİT Bölgesinde Turizm Yatırım Ortamının Sağlanması: Zorluklar ve Beklentiler

4. Üye Devletlerde Başarı Hikayeleri

5. Turizm Yatırım Ortamında Uluslararası Kuruluşlar Perspektifi

6. Turizm Yatırım Ortamında Özel Sektör Perspektifi

7. Yeni Proje Döngüsü Yönetiminin (PCM) Kullanımı