İSEDAK Turizm Çalışma Grubunun 3. Toplantısı, “İSEDAK Bölgesi’nde Turizm Alanında Yatırım Ortamının Sağlanması” temasıyla 4 Mart 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya Turizm Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Azerbaycan, Mısır, Endonezya, İran, Irak, Kırgızistan Cumhuriyeti, Libya, Malezya, Mozambik, Umman, Suudi Arabistan, Senegal, Tunus ve Türkiye’nin de bulunduğu 14 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Ticareti Kalkındırma Merkezi (ICDT), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve özel sektör temsilcileri ile bazı misafirler de Toplantı’da hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, turizm yatırımları ile ilgili olarak kendi ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Turizm Yatırım Ortamının Sağlanması: İSEDAK Bölgesinde Turizm Yatırımlarına Yönelik Sorunlar ve Beklentiler” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Genel Görünüm Raporu 2014” adlı çalışmalar da Toplantı sırasında ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: