İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesi” temasıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Anılan toplantıya, 26 Üye Ülkeden uzmanlar, SESRIC, IsDB ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) ve Özel Sektör temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin, uluslararası kuruluşların ve özel sektör temsilcileri, akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır.

Katılımcılarla toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan politika rehberinin ön bulguları paylaşılmıştır. Söz konusu raporun son hali Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubunun 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Toplantısına sunulacaktır.