İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Doğal Afetlerin Toplumun Yoksul Kesimleri Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması” temasıyla 2 Mayıs 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 17 üye ülke ve İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İslam Ülkeleri Ticaret ve Kalkınma Odaları Birliği (ICCD) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, İİT üyesi ülkelerde yaşanan doğal afetler hakkında deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmış ve afetlere dayanıklılığın arttırılmasına katkıda bulunabilecek önlemlerin nasıl alınabileceği ve afet sonrası müdahalelerin nasıl geliştirilebileceğini tartışmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırmanın ön bulgularını da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

  • Toplantı Gündemi
  • Toplantı Programı
  • Toplantı sırasında yapılan sunumlar
  • Katılımcı listesi
  • Fotoğraf Galerisi