İSEDAK Ticaret Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, ” İİT Üyesi Ülkelerde Kalite Altyapısının Geliştirilmesi” temasıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Anılan toplantıya, 19 üye ülkeden uzmanlar ve SESRIC, SMIIC, İİT ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, kalite altyapısı, standardizasyon ve metroloji hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır.

Katılımcılarla toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulguları paylaşılmıştır. Söz konusu raporun son hali Ticaret Çalışma Grubunun 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 23. Toplantısına sunulacaktır.