İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) tarafından belirlenen sektörel temalarda 2022 yılında finanse edilecek projeler için 9. Proje Teklif Çağrısı başlatılmıştır. Başvurular 30 Eylül 2021 tarihinde sonlanacaktır.

9. Proje Teklif Çağrısı çerçevesinde, Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir. Online başvuru sistemine geçmek için buraya tıklayınız. Daha fazla bilgi için CCO (cpf@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖNEMLİ: COVID-19 pandemisinin üye ülke ekonomileri üzerindeki etkilerinin hafifletilmesiyle doğrudan ilgili olan İSEDAK COVID Müdahale Programı kapsamında Ekim ayında başka bir proje teklif çağrısı olacağını lütfen unutmayın. İSEDAK COVID-19 Müdahale Programı kapsamında doğrudan COVID-19 pandemisi ile ilgili proje tekliflerinizi iletebilirsiniz.