İSEDAK 8. Yıllık Odak Noktaları Toplantısı 24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde sanal olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, İSEDAK Çalışma Gruplarına kayıtlı 40 İİT Üyesi Ülkeden 130 İSEDAK Çalışma Grubu Odak Noktası ve Ulusal Odak Noktası katılmıştır.

Toplantı esnasında Odak Noktaları, İSEDAK araştırma raporlarının ve politika tavsiyelerinin hazırlanmasında yeni yöntem, İSEDAK Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Finansmanı ile ilgili son gelişmeler de dâhil olmak üzere, işlevlerini geliştirmek ve Üye Ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya daha iyi hizmet etmelerini sağlamak amacıyla, İSEDAK faaliyetlerine ilişkin önemli konuları tartıştı. Odak Noktaları ayrıca İSEDAK Politika Tavsiyelerinin uygulanması ve bunların etkin takibi ile ilgili konuları tartıştı. İSEDAK Bakanlar Politikası tavsiyelerinin ulusal düzeyde uygulanmasının etkin takibi çerçevesinde, İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), Üye Ülkelerin kendi ülkelerindeki uygulamaya ilişkin geri bildirimlerini sağlamak için kullanacakları İSEDAK Politika Takip Sistemini (PFS) uygulamaya koymuştur. Politika Tavsiyelerinin uygulanması için ekonomik alanda çalışan İİT Kurumlarının katkıları bağlamında, SESRIC’in Politika Tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik katkıları ve çabaları sunulmuştur.

Ayrıca, katılımcılara İSEDAK Proje Finansmanı çerçevesinde proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin temel ilke, usul ve yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. Katılımcılar, 2020 yılında COVİD-19’un patlak vermesinin ardından CCO tarafından tanıtılan yeni finansal araç olan İSEDAK COVID-19 Müdahalesi hakkında bilgilendirildiler.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip edin:

Fotoğraflar