İSEDAK COVID-19 Turizm İstişare Toplantısı, 9 Temmuz 2020’de “COVID-19’un İİT Üyesi Ülkelerde Turizme Etkileri ve Geleceği” temasıyla sanal toplantı şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 21 Üye Devletten 31 temsilci katılmıştır. Ayrıca UNWTO (Dünya Turizm Örgütü), SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu, COVID-19 salgını üzerine düzenlenen istişare toplantısında, pandeminin turizm politikaları üzerindeki mevcut ve gelecekteki potansiyel etkilerini tartıştı, üye ülkeler arasında uzmanlık ve iyi uygulama deneyimi alışverişinde bulundu, üye ülkelerin ihtiyaç ve deneyimlerine dayalı işbirliği fırsatlarını görüştü.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: