“İİT Üyesi Ülkelerde Hedef Pazarlama Stratejileri”

(13 Eylül 2018, Ankara, Türkiye)

  1. İSEDAK Turizm Genel Görünümü
  1. Destinasyon Pazarlama Stratejileri: Küresel Eğilimler ve Başarı Faktörleri
  1. Destinasyon Pazarlama Stratejileri: Seçilmiş Örnek Olaylar, Temel Zorluklar, Öneriler ve Beklentiler
  1. Üye Ülkelerin Konaklama İşletmelerinin Düzenlenmesine İlişkin Politika Sorularına Yanıtları
  1. İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanma
  1. Üye Ülke Sunumları
  1. Uluslararası Kuruluşlar / Özel Sektörün Perspektifi