“ İİT Üyesi Ülkelerde Hareketliliğin Arttırılması için Seyahat Etmenin Kolaylaştırılması”
(5 Şubat 2015, Ankara)

1. İSEDAK Turizm Genel Durum

2. Turizm Sektöründe Seyahatin Kolaylaştırılması: Araçlar, Son Eğilimler ve Başarı Faktörleri

3. Üye Ülkelerde Seyahatin Kolaylaştırılması: Mevcut Durum, Temel Tehditler, Tavsiyeler ve Beklentiler

4. Seyahatin Kolaylaştırılması için Özel Sektör ve Çok Taraflı Çabalar-Sunum: “IATA Yolcu Deneyimleri-Genel Bakış”

5. Üye Devletlerin Başarı Hikayeleri

6. Seyahatin Kolaylaştırılması için Özel Sektör ve Çok Taraflı Çabalar

7. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması