İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 21. Toplantısı

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvensizliğiyle Mücadelede Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” temasıyla 12-13 Ekim  tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren üye ülke ve İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS), SESRIC  ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır. Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, gıda güvensizliği ile […]

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 21. Toplantısı

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” temasıyla 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Üye Devletlerin temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) […]

İSEDAK KOBİ Programı 1. Teknik Toplantısı

“İSEDAK KOBİ Programı hazırlıkları kapsamında, İİT üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla 11 Ekim 2023 tarihinde çevrimiçi düzenlenen toplantıda, İİT coğrafyasındaki KOBİ’lerin mevcut durumu, yaşadıkları temel zorluklar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alınmıştır. Bu kapsamda, üye ülkelere yönelik düzenlenen anketin sonuçları değerlendirilmiş ve hazırlanan taslak program üye ülkelerle istişare edilmiş, görüş ve önerileri alınmıştır.”

İSEDAK 20. Mali İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun “Dijital Para Birimleri Açısından Merkez Bankaları Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi” temalı 20. Toplantısı 9-10 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 14 üye ülkenin temsilcileri katıldı. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IsDB,  ADFIMI, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu temsilcileri de toplantıda yer almıştır. Üye Devletlerin Merkez Bankalarının […]

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 21. Toplantısı

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Genç İşsizliğini Azaltmaya Yönelik Etkili Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejileri” temasıyla 9-10 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 12 üye ülke ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), […]