İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, ” İİT Üyesi Ülkelerde Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma için Gıda Güvenliğinin Desteklenmesi Kapsamında Hayvansal Üretim ve Balıkçılığın Geliştirilmesi” temasıyla 30 Nisan 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 23 üye ülke ve COMSTECH, SESRIC, IsDB, ICD, ICCIA ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, gıda güvensizliği ile mücadelede hayvansal üretim ve balıkçılığın geliştirilmesi hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulgularını da dinlemiştir. Raporun son hali Çalışma Grubunun Ekim ayında düzenlenecek 23. Toplantısına sunulacaktır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: