“İİT Ülkelerinde Ulaştırma Sektöründeki KÖİ Uygulamalarına Yönelik Düzenleyici Çerçevelerin Geliştirilmesi” projesi

“İİT Ülkelerinin Ulaştırma Sektöründe Kilit Performans Göstergelerinin (KPI’lar) Geliştirilmesi için İnsani ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” Projesi

“İİT Üyesi Ülkelerde Finansal Okuryazarlığın Güçlendirilmesi ve İslami Finansın Teşvik Edilmesi” (2021-SESRIC-936) projesi tamamlanmıştır

“Koronavirüs Pandemisinin Gambiya ve İİT Ülkelerinin Hava Taşımacılığı Alt Sektörü Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması” projesi