İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun “Dijital Para Birimleri Açısından Merkez Bankaları Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi” temalı 20. Toplantısı 9-10 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 14 üye ülkenin temsilcileri katıldı. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IsDB,  ADFIMI, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu temsilcileri de toplantıda yer almıştır.

Üye Devletlerin Merkez Bankalarının ve ilgili diğer kuruluşlarının temsilcileri, Dijital Para Birimleri açısından işbirliğinin geliştirilmesine yönelik deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda ayrıca, bahsi geçen hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmış ve katılımcılar 39. İSEDAK Bakanlar Oturumuna sunulacak politika önerilerini tartışmışlardır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: