İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Genç İşsizliğini Azaltmaya Yönelik Etkili Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejileri” temasıyla 9-10 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 12 üye ülke ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, İİT üyesi ülkelerdeki genç işsizliği sorunu hakkında deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmış ve genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunabilecek mesleki eğitim programlarının nasıl geliştirilebileceğini tartışmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun bulgularını da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: