19-20 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen İSEDAK Odak Noktaları Toplantısına 37 üye ülkeden 160’ın üzerinde İSEDAK Çalışma Grubu Odak Noktası ve Ulusal Odak Noktası katılım sağlamıştır.

Toplantıda, İSEDAK Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Destek Programlarına ilişkin son gelişmeler odak noktaları ile paylaşılmış ve İSEDAK çatısı altında yürütülen çalışmalar odak noktaları ile istişare edilmiştir. Ayrıca, İSEDAK çalışma grubu odak noktaları Mali İşbirliği, Tarım, Turizm, Ticaret, Yoksulluğun Önlenmesi, Ulaştırma ve İletişim gibi farklı sektörler bazında bir araya gelerek önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak çalışmaları ve 2024–2026 dönemi için çalışma grubu temaları ile araştırma konularını ele almıştır.

İSEDAK ile ilgili çalışmaların odak noktaları tarafından ulusal düzeyde etkin koordinasyonun önemi ve buna ilişkin ülke deneyimleri ile iyi uygulamalar toplantıda üzerinde durulan konular arasında yer almıştır. Bununla birlikte, İSEDAK’ın bayrak projeleri olan TPS-OIC, İİT Tahkim Merkezi ve İİT/İSEDAK Uluslararası Yatırım Fonu gibi projelerdeki ilerlemelerin de ele alındığı toplantıda, odak noktalarına temsil ettikleri ülkelerin bu projelerde daha fazla katkı ve katılım sağlamalarının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Son olarak, İSEDAK Proje Destek Programları çerçevesinde proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin temel ilke, usul ve yöntemler hakkında odak noktalarına eğitim niteliğinde bir sunum yapılmış ve önceki yıllardaki proje sahibi olan ülkelerin deneyimleri ilgili odak noktaları tarafından katılımcılara aktarılmıştır.

Sunumlar